Odvoz kontejnerů

Kontejnery jsou určeny pro likvidaci stavební suti tříděné (beton, cihly, tašky, keramika atd.) i netříděné (asfalt, lepenka, izolace) stejně jako demoličního odpadu včetně kategorie N (nebezpečný odpad). Vedle toho je možné kontejnery využít k odvozu komunálního odpadu (igelity, kartony, koberce apod.).

Kontejnery jsou určeny:

CENÍK SLUŽEB pro období od 1. 1. 2015.
Cena zahrnuje přistavení kontejneru, odvoz odpadu (suti) a jeho likvidaci.